Equip educatiu


Tots els professionals que treballem a l’escola som una gran família que oferim un projecte educatiu integrador en unes instalaciones i amb uns serveis amb totes les mirades posades en l’educació dels infants (els nostres protagonistes).

El nostre equip està format per mestres d’educació infantil, una treballadora social, un psicòleg i un tècnic d’anglès.

Objectius com a escola


escuela-infantil-privada
 • Garantir la seguretat dels nens i satisfer-ne les necessitats fisiològiques i lúdiques.
 • Desenvolupar les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels infants.
 • Potenciar la creativitat, l’interès i la curiositat per descobrir i aprendre.
 • Educar en l’adquisició dels hàbits d’autonomia personal i social.

Projecte educatiu


El nostre projecte educatiu es basa en aquests principis:

 • Adaptar el currículum educatiu a les necessitats pròpies de cada nen.
 • Respectar els drets dels nens i estimular la seva autonomia i independència.
 • Potenciar la convivència, la igualtat de sexes i cultures, i les capacitats físiques i psíquiques dels menuts.
 • Afavorir la col·laboració i el sentit de grup dels infants.
 • Fomentar la participació conjunta i activa de l’escola i la família.
 • Establir amb el nen una relació educativa positiva i afectiva, en un ambient educatiu higiènic, estable, alegre, segur i motivador.

Com treballem?


 • Un projecte globalitzat. El nen és el protagonista dels aprenentatges.
 • Una metodologia activa, basada en la manipulació, l’experimentació i el joc.
 • Un aprenentatge significatiu per als nens. Que pugin relacionar les experiències prèvies amb els nous aprenentatges i que contribueixi al desenvolupament integral.
 • L’aprenentatge per a la socialització dels nens, estimulant la capacitat de compartir i el desenvolupament intel·lectual i físic.

Si vols saber més de la nostra història, pots consultar l’apartat que vam crear per celebrar el 40è aniversari del centre.