Les àrees curriculars


·Descoberta d’un mateix i dels altres:

 • El cos i la imatge pròpia.
 • Joc i moviment.
 • L’activitat i la vida quotidiana.
 • Tenir cura d’un mateix.

·Descoberta de l’entorn natural i social:

 • Els primers grups socials.
 • La vida en societat.
 • Els objectes.
 • Animals i plantes.

·Intercomunicació i llenguatges:

 • Llenguatge verbal.
 • Llenguatge musical.
 • Llenguatge plàstic.
 • Llenguatge matemàtic.

El nostre mètode


·L’educació emocional.

·L’educació psicomotriu.

·L’educació artística.

·L’educació musical.

·L’experimentació i el joc: la panera dels tresors, el joc heurístic, els racons, les safates d’experimentació, la catifa sensorial, el joc afectiu i el joc lliure.

·L’ensenyament de les llengües: català, castellà i anglès.

·L’educació compartida família-escola:

 • Agenda: comunicació diària familia-escola i seguiment de les necessitats bàsiques dels nens i dels seus aspectes fisiològics i de comportament.
 • Entrevistes i reunions: per informar de l’escola, de la programació del curs, del calendari…
 • Informes trimestrals: pautes d’actuació conjunta escola-pares, amb l’objectiu d’informar la família de les característiques pròpies de l’edat i l’evolució del nen.

·Eines educatives i d’oci per compartir entre pares i fills i reforçar el vincle família-escola:

 • Aplicacions i jocs per telèfons i tauletes.
 • Llibre sonor i interactiu de cançons.
 • Llibre digital de contes.
 • Llibre d’emocions.

·Treballem i celebrem les nostres festes, les tradicions, els costums i les estacions de l’any.